Trường THPT Chu Văn An - Đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ